MEDIA – Proeflicentie – WhatsApp

WhatsApp Etiquette – Proeflicentie

Media - les 2

Doel

  • Kinderen denken na over hoe je WhatsApp op de juiste manier gebruikt

  • Kinderen komen tot gezamenlijke afspraken over gebruik van de Groepsapp bij WhatsApp (ook toepasbaar op insta of andere sociale media)

Doel voor de leerlingen

  • Ik denk na over hoe je WhatsApp met de groep gebruikt

  • Ik maak afspraken met mijn klasgenoten over het gebruik van de ‘Groepsapp’ van onze klas.

Benodigdheden

  • Pennen en stiften

  • Per groepje leerlingen een groot vel papier

  • Een extra groot vel papier om een klassenposter te maken

Inleiding

Leuk en niet leuk

Pak je briefje van de vorige les erbij. Weten jullie het nog? We hebben toen nagedacht over wat we leuk en niet leuk vinden van whatsapp. Wie zou een leuk ding kunnen delen? En wie zou een niet leuk ding willen delen? Geef een aantal kinderen de beurt. 

Geef de leerlingen hierna de opdracht 5 afspraken op te schrijven over wat je wel en niet moet doen als je wilt whatsappen in een groepsapp. Geef hierbij aan dat het niet gaat om technische of praktische zaken. Maar om fatsoensregels en hoe je met elkaar omgaat. Het is belangrijk dat ze voor zichzelf werken en hierbij niet overleggen. 

Kern

Afspraken maken

Verdeel de klas in groepjes van 4 of 5. Elk groepje krijgt twee grote vellen papier en stiften. Boven het ene vel schrijven ze heel groot DO. Boven het andere vel heel groot DON’T.
Elk groepje moet met elkaar komen tot een aantal gezamenlijke afspraken waar ze met elkaar achter staan. Het mogen niet meer dan 5 afspraken per vel zijn. Minder mag ook.

Laat elk groepje hun afspraken delen met de rest van de klas. Ga daarna in gesprek met de klas en kom door middel van discussie op de drie belangrijkste WEL afspraken en de drie belangrijkste NIET afspraken waar ze zich allemaal in kunnen vinden. Stel hierbij goede vragen en stuur waar nodig. Maar let op: het zijn de afspraken van de klas. Geen afspraken die van bovenaf worden opgelegd. 

Afsluiting

Afspraken poster

Maak een grote gezamenlijke poster met de 3 Do’s en de 3 Dont’s en geef het een mooie plek op de muur.


Laat de komende tijd de poster terugkomen in gesprekken. Gebruik hierbij duidelijk het woord afspraken. Geen regels. Ze hebben de afspraken immers zelf gemaakt. Ze zijn niet door jou opgelegd. Informeer zo nu en dan hoe het in de groepsapp gaat en of ze zich aan de door hen gestelde afspraken houden.

Tips

Tips voor later deze week naar aanleiding van deze les:

  • Blijf gedurende het schooljaar af en toe terugkomen op de samen gemaakte afspraken. Staan ze er nog steeds achter? Zien ze dingen nu anders? 
  • Sommige klassen maken voor de groepsapp 2 leiders die wisselen gedurende het schooljaar. Ze zijn als enige beheerders van de groep. Ze geven een waarschuwing als iemand de groepsafspraken negeert. Ook kunnen ze een passende consequentie toepassen bij vaker overtreden. Bijvoorbeeld iemand voor 24 uur uit de groepsapp halen. Dit is niet bij elke groep nodig maar kan sommige groepen enorm helpen.

Hi, wij zijn Mieke & Dorien. We zijn erg benieuwd wat je van deze les vond en of je feedback hebt.

Laat wat horen

All rights reserved Vriend Vijand