Proeflicentie – Groepsrollen

Groepsrollen – Proeflicentie

Wij samen - les 2

Doel

 • Kinderen maken kennis met verschillende groepsrollen

 • Kinderen weten dat verschillende groepsrollen nodig zijn

Doel voor de leerlingen

 • Ik weet dat iedereen zich anders gedraagt in een groep

 • Ik weet dat iedere rol nodig is in onze groep

Benodigdheden

 • Werkblad les 2 ‘groepsrollen’ (1 keer uitgeknipt en eventueel een werkblad per groepje)

 • Eventueel Pen & Papier

Inleiding

Van groot naar klein

Geef de kinderen 5 minuten om in een rij te gaan staan in de volgorde van groot naar klein. Waarschijnlijk wordt dit een chaos. Laat de kinderen na 5 minuten weer op hun stoel zitten en vraag naar hoe de opdracht is gegaan. Hoe kan het dat het zo’n chaos was?

Geef nog een keer de opdracht, maar wijs twee kinderen aan die moeten zeggen wat de volgorde moet zijn. De rest van de klas mag niet praten of gebaren; ze mogen alleen maar de leiders volgen. Hoe ging de samenwerking nu? (tip: je kan er ook een net iets andere opdracht van maken: bijvoorbeeld van donkerste haar naar lichtste haar. Of van oud naar jong.)

Vertel: ‘Samenwerken gaat niet goed als iedereen de leiding neemt. Maar als niemand de leiding neemt en iedereen maar wat afwacht, schiet het ook niet op. Deze les wil ik jullie laten zien dat je verschillende rollen hebt in een groep. Het ene kind kiest liever voor een leidinggevende rol dan de ander. Iedereen is hierin verschillend en dat is maar goed ook, want juist door deze verschillen kan het gezellig zijn in onze groep.’

Kern

5 groepsrollen

Verdeel de klas in groepjes van vier. Laat de volgende groepsrollen zien door op de link rechts van deze tekst te klikken en leg ze kort uit.

 • leider (iemand die goed is in leiding geven)
 • helper (iemand die goed is in helpen)
 • bedenker (iemand die goed is in dingen bedenken)
 • volger (iemand die goed kan luisteren en meedoen)
 • grappenmaker (iemand die goed is in grapjes maken

Geef nu ieder groepje een papiertje waar deze 5 rollen op staan. Of laat het werkblad met de 5 rollen op het Digibord zien.

Laat de kinderen met elkaar bespreken op welke manier deze rollen een positieve bijdrage kunnen leveren aan hun klas. Laat ook een situatie bedenken (en eventueel opschrijven) waarin iedere rol echt nodig is in de klas. Bespreek klassikaal.

Leg vervolgens 5 uitgeknipte groepsrollen verspreid door de klas. Geef de kinderen even de tijd om na te denken welke groepsrol hen het meeste aanspreekt. Vervolgens mag iedereen naar de plek lopen waar die groepsrol ligt. Let erop dat kinderen niet op elkaars keuze reageren en vertel dat het kan dat een groepsrol je aanspreekt terwijl je hem nog niet zo vaak aanneemt. Vertel: ‘Je kunt het leren om een bepaalde rol te hebben. Soms is dit nodig voor een opdracht die je moet maken of later voor je beroep.’

‘Dezelfde rol’

Verdeel de klas opnieuw in groepjes. Laat de kinderen een situatie bedenken waarbij er iets mis gaat omdat alle karakters dezelfde soort groepsrol hebben. Laat ze dit uitbeelden als foto of als kort rollenspel.

Wil je het ze makkelijk maken: je kan op de knop hiernaast drukken en de voorbeeld situaties in beeld brengen. Deze kunnen ze als inspiratie gebruiken of gewoon gaan uitspelen/nadoen.

Ga verder:

‘Welke rol je ook hebt; ze zijn allemaal nodig voor een gezellige klas. Dat betekent niet dat een grappenmaker altijd grapjes moet maken. Of dat er altijd iemand de leiding hoeft te nemen. Maar het is wél fijn dat er verschillende kinderen zijn met hun verschillende rollen. Vergelijk het met een orkest. Het is niet nodig dat elk instrument altijd muziek maakt. Maar doordat de dirigent (de leider) op de juiste momenten aangeeft wie wanneer wat moet doen, kunnen al die verschillende instrumenten een mooi muziekstuk spelen.’

Afsluiting

Zingen

Sluit af met het zingen van het lied ‘Kom erbij’ van Kinderen voor Kinderen.

Tips

Tips voor later deze week naar aanleiding van deze les:

 • Geef deze week een tekenopdracht waarbij iedere leerling een muzikant tekent. Plak al deze muzikanten op een groot vel papier en vorm zo orkest.
 • Deze groepsrollen zijn gebaseerd op de rollen uit het boek ‘Grip op de groep’ van René van Engelen. Wil je hier meer over weten? Klik op onderstaande link. 
Groepsrollen

Hi, wij zijn Mieke & Dorien. We zijn erg benieuwd wat je van deze les vond en of je feedback hebt.

Laat wat horen

All rights reserved Vriend Vijand