Vriend Vijand: Een programma gebaseerd op christelijke waarden voor weerbare kinderen en een veilig schoolklimaat.

Mieke van VelzenFounder
Training

Leerkrachten

Vriend Vijand werkt aan de hand van een licentie. Na afname van de licentie krijgt iedere leerkracht toegang tot de bouw of groep waar hij/zij in werkt. Daarnaast maken we ook een invallers account aan met toegang tot de gehele licentie. Zo kan een invaller in elke groep gemakkelijk met de licentie aan de slag.

Bij de start van de methode wordt zo snel mogelijk een studiemoment gepland van 2,5 uur met het gehele team. Tijdens dit moment wordt het programma geïntroduceerd en verdiept, zodanig dat jullie daarna zelfstandig aan de slag kunnen met de lessen en uitgangspunten van Vriend Vijand.
Het tweede studiemoment duurt ook 2,5 uur. Naast een verdieping van de visie en achtergronden van het programma wordt ook ingegaan op casuïstiek.
In het tweede jaar van de invoering zal nogmaals een studiemoment van 2,5 uur plaatsvinden met het gehele team. De aandacht zal hier liggen op borging en casuïstiek.

Voor scholen die al met een andere methode werken verzorgen we korte online cursussen voor leerkrachten rondom groepsdynamica. Zo hebben we een cursus voor startende leerkrachten en zij-instromers aan het begin van een schooljaar. Ook hebben we een een korte cursus voor leerkrachten met een uitdagende groep. In deze cursus krijg je extra handvatten, lessen en direct inzetbare kennis om deze groep positief te beïnvloeden. Wil je hier meer informatie over? Stuur ons even een mailtje via het contactformulier.

Interventietrajecten bij

Groepsproblematiek

Wanneer je preventief met Vriend Vijand werkt, gaat het gelukkig meestal goed in de klassen op het gebied van groepsdynamica en sociale veiligheid. Mochten er toch problemen ontstaan dan kun je als school met een licentie gratis advies op afstand krijgen. Vaak is dit voldoende. Tevens is er de mogelijkheid voor een ouderavond om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Daarnaast kunnen scholen met een licentie informatie vinden in de speciale lesomgeving van Vriend Vijand. Je leest hier achtergronden en extra tips op het gebied van pestgedrag, ‘De Gouden Regel’ en meer. Ook zijn er extra lessen te vinden die je kunt inzetten wanneer dit nodig is.

Soms is er door uiteenlopende redenen meer hulp nodig. Hiervoor kun je als school een interventietraject aanvragen. Bij een interventietraject komt een trainer van Vriend Vijand verspreid over het schooljaar 2 tot 4 keer langs in de groep.

Daarnaast bieden wij beeldbegeleidingstrajecten voor zowel individuele leerkrachten als klassen. In een traject worden leerkrachten en/of leerlingen zich bewust van kwaliteiten en mogelijkheden. Eigenaarschap van het leerproces staat hierin centraal.

Deze interventies zijn ook beschikbaar voor scholen zonder licentie. Wil je meer informatie over een van deze interventies? Neem contact met ons op.

Licentie

De school krijgt een jaarlijkse licentie om het materiaal online te kunnen raadplegen. Dit online materiaal wordt regelmatig bijgewerkt en vernieuwd. Je vindt hier werkvormen, achtergronden, filmpjes, uitleg, kopieerbladen en veel meer. Alles is op zo’n manier vormgegeven dat je er als leerkracht snel en makkelijk mee aan de slag kan.

Onze zes onderwerpen

Gouden regel

Over vriendschap, vergeving & toepassen van de Gouden Regel

Gevoel en Emotie

Over naar elkaar luisteren, inlevingsvermogen & gevoelens herkennen en benoemen

Conflictoplossing

Over zelfstandigheid, weerbaarheid & grenzen aangeven

Identiteit

Over ‘wie ben je?’, je karakter & je kwaliteiten en talenten

Wij samen

Over leiderschap en groepsrollen, verscheidenheid & verschillende meningen

Media

Over Privacy, whatsapp, cyberpesten, fake-news en meer

Ik ben van mening dat 'Vriend Vijand' het meest sterke programma is op het gebied van sociaal emotionele vorming.

Barbara Braiek, leerkracht groep 7