Vriend Vijand: Een programma gebaseerd op christelijke waarden voor weerbare kinderen en een veilig schoolklimaat.

Mieke van VelzenFounder
Training

Leerkrachten

Om een ‘Vriend Vijand’ school te worden bekijkt het schoolteam een korte instructiefilm waarin we de achtergronden en werkwijze van de methode toelichten. Na een aantal weken verzorgt Vriend Vijand een studiemoment waarbij onder andere ingegaan wordt op casuïstiek. Natuurlijk krijgen leerkrachten al direct na inschrijving toegang tot de licentie-omgeving.

Interventietrajecten bij

Groepsproblematiek

Wanneer je preventief met Vriend of Vijand werkt, gaat het gelukkig meestal goed in de klassen op het gebied van groepsdynamica en sociale veiligheid. Mochten er toch problemen ontstaan dan kun je als school met een licentie gratis advies op afstand krijgen. Vaak is dit voldoende. Tevens is er de mogelijkheid voor een ouderavond om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Daarnaast kunnen scholen met een licentie informatie vinden in de speciale lesomgeving van Vriend of Vijand. Je leest hier achtergronden en extra tips op het gebied van pestgedrag, ‘De Gouden Regel’ en meer. Ook zijn er extra lessen te vinden die je kunt inzetten wanneer dit nodig is.

Soms is er door uiteenlopende redenen meer hulp nodig. Hiervoor kun je als school een interventietraject aanvragen. Bij een interventietraject komt een trainer van Vriend of Vijand verspreid over het schooljaar 2 tot 4 keer langs in de groep.

Daarnaast bieden wij beeldbegeleidingstrajecten voor zowel individuele leerkrachten als klassen. In een traject worden leerkrachten en/of leerlingen zich bewust van kwaliteiten en mogelijkheden. Eigenaarschap van het leerproces staat hierin centraal.

Deze interventies zijn ook beschikbaar voor scholen zonder licentie. Wil je meer informatie over een van deze interventies? Neem contact met ons op.

Licentie

De school krijgt een jaarlijkse licentie om het materiaal online te kunnen raadplegen. Dit online materiaal wordt regelmatig bijgewerkt en vernieuwd. Je vindt hier werkvormen, achtergronden, filmpjes, uitleg, kopieerbladen en veel meer. Alles is op zo’n manier vormgegeven dat je er als leerkracht snel en makkelijk mee aan de slag kan.

Onze vijf onderwerpen

Gouden regel

Over vriendschap, vergeving & toepassen van de Gouden Regel

Gevoel en Emotie

Over naar elkaar luisteren, inlevingsvermogen & gevoelens herkennen en benoemen

Conflictoplossing

Over zelfstandigheid, weerbaarheid & grenzen aangeven

Identiteit

Over ‘wie ben je?’, je karakter & je kwaliteiten en talenten

Wij samen

Over leiderschap en groepsrollen, verscheidenheid & verschillende meningen

Ik ben van mening dat 'Vriend of Vijand' het meest sterke programma is op het gebied van sociaal emotionele vorming.

Barbara Braiek, leerkracht groep 7